Jeg tilbyder
–  individuel supervision og gruppesupervision
–  supervision til psykologer med henblik på godkendelse til autorisation og specialistgodkendelse i psykoterapi og børnepsykologi
–  sagssupervision og personlig supervision til psykologer
–  supervision med henblik på at tage vare på sig selv som psykolog/behandler
–  supervision til fagpersoner/behandlere bredt, der arbejder med børn, unge og voksne, både samme faggruppe og tværfaglige grupper
–  supervision til ledere og medarbejdere