Terapi
–  individuel terapi med børn, unge og voksne
–  par- og familieterapi
–  rådgivning til forældre i forbindelse med skilsmisse

Konflikt, brud, forsoning og tilgivelse
–  individuelt 
–  i par-, forældre- og familierelationer 
–  i arbejdssammenhæng/grupper og teams
 
Synspunkter:
Terapi tænker jeg som indre udvikling, hvor vi gradvist arbejder med at turde slippe beskyttelses- og forsvarslag for i øget grad, at kunne være i vores livsenergi. At øve os i at turde være dem vi er uden at skulle holde os for meget tilbage eller at skulle forstille os, for at føle os i orden.

Udgangspunktet er en relationsorienteret tilgang. Det indebærer, at den enkelte lærer sig selv bedre at kende, og at denne viden anvendes i samspillet med andre. Vi mennesker vækker hele tiden følelser i hinanden, som vi hver især er ansvarlige for, hvordan vi vælger at reagere på.

At være i konflikt med sit eget indre, sine nærmeste, familie, kolleger og andre er nedslidende og dræner for personlig energi.
Det er kun det enkelte menneske, der bevidst kan vælge at arbejde med at forsone sig og tilgive. Det starter med en beslutning om at ønske og at ville.

Bag uvenskab, brud, manglende forsoning og tilgivelse ligger ofte sårethed, skuffelse og vrede; sår i hjertet, der har brug for at blive helet. Tilgivelse er ikke at glemme og acceptere det hændte, men gradvis at give slip på den magt, det hændte har eller har haft, og derved kan vi frisætte os selv. Forsoning og tilgivelse er oftest processer, der foregår over tid. Accept, tillid, tålmodighed og vedholdenhed er vigtige elementer i processen.

Jo tidligere vi opdager skred og mistrivsel, jo lettere er det at genoprette og reparere. Det gælder både i forhold til os selv og i relation til andre.