Jeg tilbyder
–  terapi med børn, unge og voksne
–  individuel terapi, par- og familieterapi
–  rådgivning til forældre omkring børn generelt og i forbindelse med skilsmisse

Jeg arbejder med forsoning og tilgivelse
–  individuelt i relation til sig selv og ens forhold til andre
–  i par-, forældre- og familierelationer
–  i arbejdssammenhæng, både individuelt og i personalegrupper

Jeg rådgiver om digital afhængighed for børn, unge og voksne samt støtte til forældre, der har brug for at bevare eller genvinde deres forældreautoritet.
 
-

Terapi tænker jeg som selvudvikling ved gradvist at turde slippe vores beskyttelses- og forsvarslag over for os selv og for andre for i øget grad at være i vores livsenergi. Så kan vi blive det menneske, som vi i virkeligheden er uden at skamme os, gemme os eller forstille os.

Udgangspunktet er en relationsorienteret tilgang. Det indebærer, at den enkelte lærer sig selv bedre at kende, og at denne viden anvendes i samspillet med andre. Vi mennesker vækker hele tiden følelser i hinanden, som vi hver især er ansvarlige for, hvordan vi vælger at reagere på.

At være i konflikt med sit eget indre, sine nærmeste, sine kolleger og andre er nedslidende og dræner for personlig energi.
Det er kun det enkelte menneske, der bevidst kan vælge at arbejde med at forsone sig og tilgive. Det starter med en beslutning om at ønske og at ville.

Bag uvenskab, brud, manglende forsoning og tilgivelse ligger ofte sårethed, skuffelse og vrede; et sår i hjertet, der har brug for at blive helet. Tilgivelse er ikke at glemme og acceptere det hændte, men gradvis at give slip på den magt, det hændte har eller har haft, og derved kan vi frisætte os selv. Forsoning og tilgivelse er oftest processer, der foregår over tid. Accept, tillid, tålmodighed og vedholdenhed er vigtige elementer i processen.

Jo tidligere vi opdager skred og mistrivsel, jo lettere er det at genoprette og reparere. Det gælder både i forhold til os selv og i relation til andre.