Udviklings- og menneskesyn
 
Relationen til os selv er afgørende for, hvordan vi relaterer os til andre. Der er en sammenhæng mellem vores syn på os selv, vores syn på andre og hvordan vi tror, at andre tænker om os. Det er svært for de fleste mennesker fuldstændig at være sig selv sammen med andre. Alle kender til følelsen af forkerthed, der kan være udviklet over længere tid eller kan opstå på et splitsekund. 
 
Vores kraft og styrke ligger i vores ærlighed og ægthed. Vi skal langsomt og nænsomt turde åbne op for os selv og vores sårbarhed, og vi skal turde vise den. Selvudvikling starter med en gradvis erkendelse af, at vi er der, hvor vi er, med overbærenhed og accept. Livet er én lang øvelse i næstekærlighed og tilgivelse, både over for os selv og for andre, parallelt med at vi øver os i at holde fast i os selv og vores indre oplevelse af, hvad der føles rigtigt og forkert. 
 
Jeg arbejder ud fra den antagelse, at vi ikke skal bruge vores energi på at forsøge at ændre andre mennesker. Al udvikling må starte inde i os selv, og vi må øve os i at tage ansvar for vores egne tilstande og reaktioner. 
 
Min terapeutiske tilgang er en kombination af eksistentiel, metakognitiv og kropsorienteret terapi.